De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website.
 
 
Dit is de site van Bureau van Dijk Electronic Publishing, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel van de vennootschap te:

1050 Brussel, Louizalaan, 250
BTW: 0440.734.148
Algemeen telefoonnummer: +32 (0)2 639 06 06 
E-mail: info@bvdinfo.com
 
 
Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Bureau van Dijk Electronic Publishing.
 
Hoewel Bureau van Dijk Electronic Publishing zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Bureau van Dijk Electronic Publishing niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.
 
Bureau van Dijk Electronic Publishing kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie.


Eerste test?


Extra informatie