Overzicht

Met TP Catalyst kunt u professionele transfer pricing rapporten en analyses aanmaken. U kunt TP Catalyst gebruiken om transfer pricing benchmarkdocumentatie samen te stellen, wereldwijd of per land. Ook kunt u elementen van het documentatiepakket gebruiken als aanvulling op bestaande templates.
TP Catalyst doelt op tijdswinst voor de gebruikers door de analyse en het genereren van arm’s length rapporten te stroomlijnen.

Wat zijn voor u de voordelen

TP Catalyst vereenvoudigt transfer pricing op basis van winst en transacties. TP Catalyst werd ontwikkeld in samenwerking met transfer pricing- specialisten en vereenvoudigt uw analyses, stroomlijnt processen, laat overbodige stappen weg en beperkt gegevensmanipulatie.

TP Catalyst kan gebruikt worden in samenwerking met de BvD-producten die internationale bedrijfsinformatie bevatten en geeft toegang tot de royalty database van ktMINE en het documentatiefonds van het IBFD (International Bureau for Fiscal Documentation).

Nieuw op TP Catalyst – Intercompany leningen
De Intercompany leningen beschikbaar op TP Catalyst worden geleverd door CUFTAnalystics. TP Catalyst omvat de CUFTAnalytics’ Lending Margin Matrix.

Met TP Catalyst kunt u vergelijkbare bedrijven identificeren, onafhankelijke benchmarks afleiden, aanpassingen doorvoeren en documentatie produceren. Het bijwerken van uw jaarlijkse analyses op TP Catalyst gebeurt in enkele seconden – U laadt de analyses in en de software bepaalt de nieuwe marges op basis van de arm’s length benchmark.

U kunt TP Catalyst gebruiken om analyses te maken op basis van de volgende verrekenprijsmethoden:
 

OESO US IRC §482
Comparable Uncontrolled Price Comparable Uncontrolled Transaction
Resale Minus Method Modified Resale Price Method
Cost Plus Method Modified Cost Plus Method Transactional
Net Margin Method Comparable Profits Method


Met TP Catalyst kunt u:
  • risicogebieden en kansen identificeren binnen uw internationale structuur voor transfer pricing;
  • documentatie op het gebied van transfer pricing creëren en bijwerken voor de verschillende belastingjurisdicties; 
  • uw standpunt op het gebied van transfer pricing beter verdedigen bij audits; 
  • meer waar voor uw geld krijgen van externe belastingadviseurs.

Dekking

Wereldwijd

Eerste test?

Wellicht bent u geïnteresseerd in...