Overzicht

Bel-First bevat uitgebreide informatie over bedrijven in België en Luxemburg. U kunt de database gebruiken om onderzoek te doen naar individuele bedrijven, om bedrijven die voldoen aan een specifiek profiel te onderzoeken, voor een op maat gemaakte vergelijkingsanalyse of voor een vergelijking met een sector. De nieuwe Bel-First interface is sinds kort beschikbaar en maakt het gebruik nog sneller en efficiënter. 

U heeft toegang tot alle Belgische ondernemingen met neerleggingsplicht van rekeningen bij de balanscentrale van de NBB, andere economische entiteiten (zelfstandigen, kleine verenigingen zonder winstoogmerk, enz.) en eveneens de voornaamste Luxemburgse ondernemingen.

Bel-First is beschikbaar in twee versies: Bel-First Finance en Bel-First Marketing.

Welke documenten/informatie vindt u in Bel-First Finance?

 • Financiële gegevens van bedrijven in gedetailleerde formaat (volledige balans, winst- en verliesrekening) tot tien jaar terug
 • Toelichting en sociale balans
 • Kredietwaardigheidsratio’s waaronder deze van de NBB, de professoren Hubert Ooghe en Charles Van Wymeersch en de Europese ratios
 • Indicatoren van financiële gezondheid
 • Beursinformatie voor beursgenoteerde ondernemingen
 • Aantal werknemers
 • Huidige en voormalige mandatarissen
 • Pdf documenten zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België
 • Accountantsrapporten
 • Gedetailleerde groepsstructuren en onafhankelijkheidsindicatoren
 • Wereldwijd en nationaal groepshoofd
 • Nevenvestigingen
 • Juridische informatie: aanmaningen in het kader van de sociale zekerheidsbijdragen, openstaande en afgehandelde protesten en vonnissen
 • Informatie en geruchten over Fusies & Overnames
Welke informatie vindt u in Bel-First Marketing?
 • Belangrijke financiële gegevens van bedrijven tot tien jaar terug
 • Belangrijke kredietwaardigheidsratio’s
 • Gemiddeld aantal medewerkers
 • Gegevens over huidige en voormalige bestuursleden
 • Gedetailleerde groepsstructuren en onafhankelijkheidsindicatoren
 • Wereldwijd en nationaal groepshoofd
 • Nevenvestigingen
 • Juridische informatie: aanmaningen in het kader van de sociale zekerheidsbijdragen, openstaande en afgehandelde protesten en vonnissen
 • Informatie en geruchten over Fusies & Overnames

 

Wat zijn voor u de voordelen

Bel-First helpt u bij de analyse en de presentatie van informatie over bedrijven.
Met Bel-First kunt u: 

 • Ondernemingen zoeken aan de hand van honderden criteria – o.a. sector, grootte, geografische ligging, omzet en groei, specifieke aandeelhouder,enz.;
 • Financiële gezondheid van een bedrijf analyseren;
 • Pdf documenten bekijken;
 • Grafisch de evolutie van een financiële variabele of indicator weergeven;
 • Uw eigen gegevens zoals een omzetcijfer integreren in Bel-First en gebruiken in de analyses;
 • Bedrijven uit dezelfde groep terug vinden op nationaal en internationaal niveau;
  Zich een algemeen beeld vormen van de economische context van een onderneming met historische informatie, persartikels en/of rapporten over Fusie en Overname transacties of geruchten;
 • Bedrijven onderling vergelijken, gebruik makend van een op maat gemaakte vergelijkingsgroep of van standaard vergelijkingsgroepen van sectorgenoten;
 • Uw eigen modellen optimaliseren met behulp van de online add-in-functie: u kunt een dynamische koppeling maken tussen Bel-First en uw modellen in Excel en Access;
 • Bedrijven opvolgen met behulp van ons alert-systeem;
 • Gemakkelijk informatie en analyses exporteren van Bel-First;
 • Dankzij de Excel Add-in gemakkelijk gegevens uit Bel-First integreren in uw eigen beslissingsmodellen.
   

Dekking

Bel-First bevat informatie over 2 miljoen bedrijven in België en Luxemburg:

 • 565.000 bedrijven met jaarrekeningverplichting (actieve en inactieve status);
 • 314.000 bedrijven zonder neerleggingsplicht; 
 • 435.000 eenmanszaken die actief zijn, maar zonder verplichting tot opstellen van een jaarrekening
 • 875.000 nevenvestigingen.