Gratis test mogelijkheid

Onze producten

Catalyst

Wij bieden een serie speciaal ontwikkelde platformen die ondersteuning bieden bij het gebruiken van onze bedrijfsinformatie voor specifieke bedrijfsfuncties. En wij helpen u om onze informatie te combineren met die van uzelf.

De basis voor het beheren van bedrijfskredietrisico

Marktinformatie voor degelijke screening en monitoring van leveranciers

Een gegevensgestuurde beslissingsengine en gegevensgestuurd risicobeheerplatform.

Informatie over deals en bedrijven

Verrekenprijsanalyses stroomlijnen

Naleving van verrekenprijsregels stroomlijnen

De snelle manier om inzicht te krijgen in de bankenportefeuille van uw zakelijke klanten

Snelle classificatie van entiteiten voor verplichte controles