Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_75ec0e3de7cb448cb8380cb419b5ddb5

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

Stelt BEPS u voor uitdagingen op het gebied verrekenprijzen? Wij kunnen u daarmee helpen.

 

Wij zijn ideaal gepositioneerd om u te ondersteunen bij de documentatie-uitdagingen in het kader van rapportagevereisten die voortvloeien uit BEPS-regels en nationale regelgevingen.

TP Catalyst Document Manager stroomlijnt de werkstroom in verband met de voorbereiding van de algemene documentatieprocessen voor verrekenprijzen, waaronder het produceren van uw hoofdbestand, lokale bestanden en landenrapporten, conform BEPS Action 13.

Als u uw functionele analyses, juridische structuren, sectoranalyses en benchmarks hebt geüpload en uw landen hebt geselecteerd, kunt u meteen de door u gewenste documentatie maken, waaronder:

 • een hoofdbestand
 • lokale bestanden
 • nationale rapportages

Document Manager bevordert een coöperatieve aanpak bij het documentatieproces voor verrekenprijzen binnen uw organisatie. Alle relevante informatie wordt gecentraliseerd en uw projectmanagement voor het documentatieproces voor verrekenprijzen en de output worden gestroomlijnd.

U kunt alle relevante rechtspersonen binnen een groep, de interne financiële gegevens voor het beoordelen van verrekenprijsrisico, de voorbereidingen voor landenrapporten en eventuele andere relevante documenten uploaden.

U kunt ook gebruikers instellen en hun toegangsniveau beheren.

 

Ingebouwde lokale regelgeving

Document Manager bevat samenvattingen van lokale regelgeving op het gebied van verrekenprijzen, afkomstig van het IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) om de voorbereiding van uw lokale documentatie te vereenvoudigen. Deze tool integreert ook verrekenprijsdocumentatie en voorschriften van de meeste relevante belastingjurisdicties.

U kunt deze informatie gebruiken voor uw eigen onderzoek naar lokale verrekenprijsvoorschriften en deze opnemen in uw verrekenprijsdocumentatie.

U kunt uw eigen financiële cijfers gebruiken of die van ons

Als uw interne financiële gegevens fragmentarisch of ontoegankelijk zijn, kunt u ervoor kiezen om die van ons te gebruiken. In onze Orbis-database zijn al gestandaardiseerde financiële cijfers voor een groot deel van uw lokale activiteiten opgenomen. U kunt dus eenvoudig uw nationale rapportages rechtstreeks vanuit onze bron opstellen.

Maatwerk

Wij kunnen gegevens van uw interne datasets rechtstreeks in onze rapportagesoftware opnemen voor verdere automatisering. Verder kunnen wij datasets op maat maken die direct zijn gekoppeld aan onze boekhoudsystemen en automatisch verrekenprijsberekeningen en -rapporten produceren.

 

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_fbf1e38909684c7790ee5daa4c0068dc

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe het werkt

Wereldwijd consistente verrekenprijsdocumentatie maken

Document Manager stroomlijnt het proces van het voorbereiden van verrekenprijsdocumentatie. Deze tool creëert wereldwijd consistente verrekenprijsdocumentatie, waaronder uw hoofdbestand, lokale bestanden en landenrapporten. Deze documentatie is gecentraliseerd, flexibel en schaalbaar.

Verzamelen
Maak een lijst van de entiteiten en de transacties binnen bedrijvengroepen die u wilt opnemen.

Samenwerken
Document Manager maakt samenwerking binnen uw organisatie eenvoudig. U kunt nieuwe gebruikers instellen. Deze kunnen vervolgens de relevante informatie uploaden. Uw gebruikers kunnen alle relevante personen binnen uw organisatie zijn, waaronder:

 • de leidinggevenden van uw bedrijfsonderdelen
 • hogere managers
 • lokale landenmanagers

U kunt de relevante informatie ook verkrijgen van uw externe adviseurs en belastingdiensten.

Documenten maken
Gebruik de informatie die u hebt verzameld, om de volgende documenten te maken die u aan Document Manager kunt toevoegen:

 • overzichten van rechtspersonen
 • financiële gegevens
 • functionele analyses
 • waardeketenanalyses
 • benchmarkanalyses
 • landenrapporten

Documenten uploaden
Alle informatie en documentatie die u hebt gemaakt, kunt u naar Document Manager uploaden. De ingebouwde lokale regelgeving van IBFD is hier toegevoegd.

Output
Uw verrekenprijsdocumenten worden meteen gemaakt, waaronder uw:

 • hoofdbestand
 • lokale bestanden
 • nationale rapportages