Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_c1c20f76fa3d4d16b16d308e89b1a449

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

Market Indicators and Forecasts is een ideale strategische planningstool die in één gebruikersvriendelijk product een schat aan consistente gegevens levert. Voor elk land of elke regio levert de tool 400 gegevensreeksen. Voor belangrijke economische indicatoren levert de tool gegevens die teruggaan tot 1990 en prognoses voor de komende 25 jaar.

Welke informatie is terug te vinden in Market Indicators and Forecasts?

 • Gegevens en prognoses over een groot aantal sectoren, waaronder:
  • Financiële dienstverlening
  • Autosector
  • Energie
  • Gezondheidszorg en farmacie
  • Technologie
  • Consumentengoederen
  • Voedings- en genotsmiddelen
  • Transport, reizen en toerisme
 • Demografie, inkomsten, uitgaven en huisvesting van consumenten
 • Belangrijke macro-economische prognoses
 • Risicoratings met betrekking tot landenrisico en bedrijfsoperationeel risico
 • Ratings voor concurrentievermogen, zoals arbeidskosten en opleidingsniveaus

Aanvullende modules:

Market Outlooks: een overzicht van de markt en de sectoren in een land en een analyse van de kansen in de komende vijf jaar.

Commodities Module: details over 40 zachte en harde grondstoffen met prijsprognoses voor vijf jaar, waaronder prognoses van factoren die de prijzen beïnvloeden. Een grondstoffenprijsindex biedt een momentopname van wereldwijde trends.

Via specifieke submodules kunt u gedetailleerdere informatie krijgen:

 • Financiële dienstverlening
 • Technologie
 • Energie

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_9fd749432ba642e68204b0ef9e98dd5d

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe het werkt

 • Uw zakelijk potentieel bepalen in verschillende economieën over de hele wereld
 • Markten vergelijken: verschillen tussen landen en sectoren in kaart brengen
 • De economische situatie in uw bestaande en potentiële markten snel beoordelen met de bedrijfseigen Business Environment Rankings van de EIU
 • Risicoblootstellingen beoordelen aan de hand van de Country Risk Ratings en de Business Risk Ratings

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_fd159de512c445e4912f2c4407678a6d

Navigation heading:

Dekking

Navigation short description:

Dekking

Wereldwijde gegevens: zestig grote economieën plus regio's