Bureau van Dijk heeft zijn privacybeleid met ingang van 30 juni 2020 bijgewerkt. U kunt het bijgewerkte privacybeleid nu bekijken.

Gratis test mogelijkheid

Onze gegevensproducten

Internationaal

Wereldwijde en regionale bedrijfsinformatie-oplossingen

Banken onderzoeken en analyseren in verband met kredietrisico van tegenpartijen, portefeuilleanalyses, naleving van rapportageverplichtingen, due-diligenceonderzoek en naleving van antiwitwasregelgeving.

Wereldwijde bedrijfs- en octrooi-informatie combineren voor het beheer van intellectueel eigendom en een strategie daarin

Informatie over verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld

Informatie over bedrijven over de hele wereld - gestroomlijnd voor eindgebruikers

Informatie over bedrijven in heel Europa

Informatie over bedrijven in de regio Azië-Stille Oceaan

Informatie over beursgenoteerde bedrijven uit de hele wereld