Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_adc5e26d40b144068a091fc97c3f8a0e

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

met informatie over meer dan

450 miljoen

bedrijven wereldwijd

Overzicht

Orbis is de bron voor entiteitsgegevens.

Orbis bevat informatie over meer dan 450 miljoen bedrijven en entiteiten over de hele wereld. Over 45 miljoen daarvan hebben we gedetailleerde financiële informatie.

Orbis is de ultieme bron van vergelijkbare gegevens over particuliere bedrijven, waaronder beursgenoteerde bedrijven. Sterke punten zijn:

 • vergelijkbare informatie
 • uitgebreide eigendomsstructuren
 • een holistische weergave van bedrijven

Wij gaan verder dan alleen het geven van informatie, wij verzamelen zorgvuldig een breed scala aan gegevens. Deze worden door ons verwerkt, aangevuld en gestandaardiseerd, zodat ze rijker en krachtiger worden en u ze eenvoudiger kunt vergelijken en doorzoeken. In feite verzamelen en verwerken wij gegevens van meer dan 170 verschillende informatieaanbieders en honderden eigen bronnen, en daaruit is Orbis ontstaan.

Gebruik Orbis voor het zoeken, analyseren en vergelijken van bedrijven, zodat u op een efficiëntere manier betere beslissingen kunt nemen.Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_5146fdf0ce4649cd88e585fdaadfdd42

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe Orbis u kan helpen

Gebruik Orbis om snel antwoord te krijgen, bedrijven te verifiëren of gedetailleerd onderzoek te doen en derde partijen te kunnen screenen.

Onderzoek doen naar individuele bedrijven

Orbis is het ideale hulpmiddel om te controleren of een bedrijf bestaat en om bedrijfsrapporten te genereren. Bij Orbis hebt u veel meer kans om een bedrijfsrapport te vinden dan in enige andere bedrijfsdatabase.

 

Orbis kan u voorzien van uitgebreide bedrijfsrapporten, indicatoren voor financiële soliditeit en eigendomsinformatie ten behoeve van uw onderzoek naar een bedrijf, zodat u de risico's in verband met dat bedrijf kunt beoordelen.
 

Bedrijven zoeken die aan uw criteria voldoen

U kunt kiezen uit honderden zoekcriteria en deze samenvoegen tot uiterst specifieke zoekopdrachten in Orbis.

Met de gestandaardiseerde indeling in Orbis kunt u op basis van dezelfde criteria informatie regionaal en landelijk op bedrijven zoeken. Met Orbis kunt u een en dezelfde activiteitscode gebruiken bij uw wereldwijde zoekopdracht, omdat we internationale en lokale industriecodes in kaart hebben gebracht.

Vergelijkbare bedrijven identificeren en analyseren

Orbis geeft u de middelen om groepen of organisaties te analyseren om snel en eenvoudig peergroepen te vinden en bedrijven onderling te vergelijken.

Onze gestandaardiseerde indelingen maken het mogelijk om regio- en grensoverschrijdend bedrijfsinformatie te zoeken en te vergelijken.

Gegevensvisualisatie

Met grafieken, dynamische bedrijfsstructuren, draaitabelanalyses en andere visualisatietools en analyses krijgt u binnen enkele seconden inzicht in uw zoekresultaten.

Slim werken met gegevens 

Orbis heeft een eigentijdse interface die duidelijk en zeer gebruikersvriendelijk is. En als u verder kijkt, vindt u honderden opties, waarmee u heel slim met de gegevens kunt werken: meldingen aanpassen, tijdreeksquery's uitvoeren, inzoomen op financiële gegevens om te zien hoe deze zijn berekend, eigen variabelen en classificaties maken, eigen gegevens toevoegen en invoegtoepassingen voor MS Office gebruiken. Deze opties zijn allemaal toegankelijk via standaardmenu's.

Combineer onze gegevens met die van uzelf 

Er zijn veel manieren waarop u Orbis-gegevens met uw eigen gegevens kunt combineren. Of het nu gaat om het downloaden van gegevens naar Excel of het uploaden van uw eigen gegevens naar Orbis, u kunt gegevens altijd eenvoudig combineren. Wij kunnen u ook helpen om via onze API's uw eigen systemen te verrijken met Orbis-gegevens. Verder kunnen wij u helpen met uitgebreide mastergegevensbeheerprojecten waarbij u gegevens vanuit verschillende silo's combineert om één klantoverzicht te krijgen.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_da92352a7aae489ba3fcf0174c0a3e27

Navigation heading:

Wat u ermee kunt

Navigation short description:

Wat u met Orbis kunt

Kredietrisico

Met onze wereldwijd vergelijkbare cijfers voor financiële soliditeit en gestandaardiseerde financiële cijfers kunt u klanten, partners en leveranciers snel een eenvoudig beoordelen. Onze bedrijfsstructuren bieden de mogelijkheid de financiële soliditeit van de hele groep te beoordelen.

Meer informatie

Naleving en financiële criminaliteit

Met onze uitgebreide informatie over bedrijfsstructuren en uiteindelijk gerechtigden, in combinatie met informatie over politiek prominente personen, sancties en negatieve berichtgeving, kunt u derden grondiger beoordelen dan met welke andere bron dan ook.

Meer informatie

Leveranciersrisico

Vind nieuwe leveranciers en beoordeel bestaande leveranciers op zowel financieel als reputatierisico met behulp van onze financiële risicometingen en uitgebreide eigendomsstructuren.

Meer informatie

Verrekenprijsanalyses

Vind vergelijkbare bedrijven en maak een financiële analyse van uw peergroep met het oog op onderzoek naar fiscale naleving.

Meer informatie

Bedrijfsontwikkeling en -strategie

Analyseren van nieuwe markten en regio's en bedrijfsplannen maken op basis van feiten. En u kunt Orbis gebruiken om uw CRM-systeem te verrijken en te vernieuwen, zodat uw verkoop- en marketingteams efficiënter kunnen werken.

Meer informatie

Fusies, overnames en bedrijfsfinanciering

Vind overnamekandidaten en verkopende partijen met behulp van zeer nauwkeurige zoekopdrachten, analyseer peergroepen en gebruik onze gegevens over fusies en overnames voor uw waarderingen.

Meer informatie

Stamgegevensbeheerprojecten

Ga naar onze referentiegegevens voor uw gegevensbeheerprojecten. Daarnaast kan Orbis u helpen met koppeling, deduplicatie en gegevensverrijking, het leggen van verbanden tussen datasets in uw organisatie en het maken van enkelvoudige weergaven vanuit gegevenssilo's.

Meer informatie

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_9dd0a8a535d440aebdd31c6ab5531d09

Navigation heading:

De gegevens

Navigation short description:

Belangrijkste gegevens Orbis

  • Unieke identificators
  • LEI-nummers en andere officiële ondernemingsnummers
  • Branchcodes
  • Handelsbenamingen
  • Gedetailleerde bedrijfsbeschrijvingen
  • Gestandaardiseerde financiële cijfers
  • Verwachte financiële cijfers
  • Cijfers over financiële soliditeit
  • Beoordelingen van ratingbureaus
  • Originele documenten
  • Mogelijkheid om documenten te bestellen
  • Politiek prominente personen en sancties
  • Screening op nadelig nieuws
  • Uiteindelijk gerechtigden
  • Internationale en nationale uiteindelijke eigenaren
  • Eigendomsstructuren van bedrijven
  • Indirect gesanctioneerde entiteiten
  • ESG-onderzoek
  • Nieuws, inclusief filter voor negatieve berichten
  • Bestuurders en managers
  • Feiten en geruchten over fusies en overnames
  • Octrooien en intellectueel eigendom
  • Royaltyovereenkomsten
  • Sectoronderzoek
  • Adviseurs
  • Marineschepen
  • Organisaties voor openbare aanbestedingen
  • Organisaties van openbaar belang (OOB's)
  • AML-documentatie
  • Beurskoersen en winstramingen
  • Corporate actions

Orbis bevat ook informatie over personen

Orbis infographic

Krachtige functionaliteit en hulpmiddelen voor gegevensvisualisatie

Data visualization tools

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_16f11a7998a44d2fbbd1df2ec6f6575a

Navigation heading:

Navigation short description:

Orbis is via een groot aantal kanalen beschikbaar

Orbis is beschikbaar als webbased platform en kan worden gebruikt om een van onze specialistische Catalyst-producten aan te drijven. Daarnaast kunt u gegevens van Orbis integreren met die van uzelf via een groot aantal API's of via een op u afgestemde levering.

Orbis is een bekroonde oplossing

Orbis awards