Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_75ec0e3de7cb448cb8380cb419b5ddb5

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

We hebben ervaring in bedrijfsinformatie, specifieke private bedrijfsinformatie en bedrijfshiërarchieën. Ons doel is om klanten te ondersteunen in het maken van betere beslissingen en efficiënter te zijn. We breiden nu ons aanbod ook uit met informatie over intellectueel eigendom.

Door bedrijfsinformatie te combineren met uitgebreide octrooi-informatie, kunnen we u helpen met het beheer van uw intellectuele eigendom en strategie.

Onze nieuwe oplossing, Orbis Intellectual Property, koppelt op een compleet nieuwe manier wereldwijde octrooigegevens aan bedrijven en bedrijvengroepen, wat u tijd bespaart en u helpt in het maken van betere beslissingen.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_010e95f4f70e41f399f1d74be58545d9

Navigation heading:

Wat we doen

Navigation short description:

Wat we doen

 1. We koppelen octrooi-aanvragen (110 miljoen op dit moment) aan ons uitgebreide netwerk van meer dan 400 miljoen bedrijven, zodat u uitgebreide octrooiportefeuilles van een bedrijf of bedrijfsgroep kunt inzien.
    
 2. Ook vermelden we een eigendomstijdlijn voor alle huidige octrooien, zodat u kunt zien hoeveel transacties er zijn geweest per octrooi en u de trends en de commerciële positie van een nieuwe technologie kunt beoordelen.
    
 3. We volgen fusies en overnametransacties, zodat u veranderingen in octrooi-eigendommen kunt inzien wanneer deze worden verkocht als immateriële activa in een fusie of overname, evenals wanneer een octrooi of octrooiportefeuille apart wordt verkocht. U kunt ook overeenkomsten in specifieke sectoren of industrieën identificeren en analyseren.
     
 4. We identificeren Standard Essential Patents (SEP's) zodat u hoogwaardige octrooien kunt identificeren in een bedrijfsportefeuille of kunt zien welke bedrijven eigenaar zijn van deze technologische octrooien.
     
 5. We leveren portefeuille- en octrooibeoordelingen voor alle goedgekeurde octrooien en volgen de waardering ervan gedurende de tijd daarna.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_959d95772030435a82578aaf58df4c7d

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe Orbis Intellectual Property werkt

Orbis Intellectual Property helpt u met octrooi-analyses in de volgende gebieden:

 • octrooi-/innovatietrends
 • octrooieerbaarheid / nieuwheidsonderzoeken
 • technologische landschappen
 • benchmarken van concurrenten
 • witruimte-analyse
 • octrooicommercialisering
 • portefeuillebeheer - rapportage- en onderhoudsstrategieën
 • innovatieve sectoren versus stagnerende technologieën
 • vrijheid om zoekopdrachten uit te voeren
 • standaard belangrijke octrooien

Deze unieke, nieuwe manier van hoogwaardige datasets combineren geeft u op een nieuwe manier duidelijke informatie over de innovatiecapaciteit, prioriteiten, positionering en patronen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode. U kunt benchmarks uitvoeren en meten hoe innovatief bedrijven zijn per regio, technologie en andere criteria. Ook kunt u uw onderzoek snel interpreteren met onze eigentijdse interface en gegevensvisualisatietools.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_a9f0271520244fc3a5c4d28f578371a9

Navigation heading:

De gegevens

Navigation short description: