Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_c1c20f76fa3d4d16b16d308e89b1a449

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

Aida PA bevat contactgegevens en financiële informatie over gemeenten, provincies en berggemeenschappen.

Belangrijke informatie:

 • Economische en financiële informatie en contactgegevens voor 8.100 gemeenten, 107 provincies en 370 berggemeenschappen
 • Volledige geschiedenis vanaf 2000 van uitgavencertificaten ('Certificati di Rendiconto Consuntivo') geclassificeerd naar bevoegdheid en cash
 • Winst-en-verliesrekening en balans ('Conto del Patrimonio')
 • Aandelen van overheden in openbare nutsbedrijven of andere ondernemingen
 • Rapportages over afzonderlijke activiteiten van elke overheidsdienst
 • ISTAT-codes, lokale gemeenschappen en aantal gezinnen
 • Meer dan 100 indices voor: autonomie, efficiëntie, financiële onafhankelijkheid, winstgevendheid en structuur

Module voor financiële soliditeit

Aida PA-ratings stellen gebruikers in staat de financiële soliditeit van elke gewenste overheidsinstantie voor elk geselecteerd jaar te beoordelen door tien verschillende boekhoudkundige maatstaven met elkaar te vergelijken.

De waarden voor de geselecteerde gemeenten worden vergeleken met andere gemeenten met soortgelijke bevolkingskenmerken. Voor elke gemeente geeft de tool een trend op basis van de tien indicatoren die representatief zijn voor verschillende aspecten van bestuur van overheidsorganisaties.

Module voor groepsrating voor gemeentelijke bedrijven

De groepsrating voor gemeentelijke bedrijven, die in Aida PA wordt berekend en weergegeven, is de eerste rating in Italië die een totaalbeoordeling geeft van de financiële soliditeit van een gemeente en de bijbehorende groep van gemeentelijke bedrijven. Voor elke gemeente geeft Aida PA een totaalrating van de gehele portefeuille, of van een afzonderlijk bedrijf, waarbij ook rekening wordt gehouden met indirect eigendom.

Modules Outlook PA en Alert PA

Outlook PA is een samenvattende maatstaf voor financiële soliditeit waarin informatie van Alert PA wordt gecombineerd met onze beoordeling van financiële soliditeit en de groepsrating voor gemeentelijke bedrijven. Alert PA is een revolutionaire service voor kwalitatieve analyses, de enige in zijn soort in Italië en Europa. Met deze service kunt u de financiële soliditeit van Italiaanse overheden voortdurend monitoren.

De ratings voor financiële soliditeit en de groepsratings voor gemeentelijke bedrijven zijn ontwikkeld door Giuseppe Farneti, hoogleraar boekhouden, en Emanuele Padovani, hoofddocent overheidsfinanciën, aan de faculteit Bedrijfsstudies van de Universiteit van Bologna.

Alert PA en Outlook PA zijn ontwikkeld door Emanuele Padovani in samenwerking met Matteo Buccioli, Peter Perger en Daisy Srl.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_9fd749432ba642e68204b0ef9e98dd5d

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe het werkt

 • Zoeken naar overheden met behulp van meer dan honderd zoekcriteria (zoals naam, geografisch gebied, lokale bevolking, inkomsten en uitgaven)
 • Lijsten met overheden maken en alle informatie exporteren in elke elektronische indeling
 • Uw weergaven en analyses aanpassen
 • Economische en financiële posities van lokale overheden vergelijken
 • Individuele instellingen en clusters van instellingen monitoren ten aanzien van inkomsten, uitgaven en schulden
 • De implementatie van economisch beleid van overheden beoordelen
 • De parameters voor het interne stabiliteitspact bepalen en vergelijken
 • Inkomsten en uitgaven vergelijken in het kader van onderzoek naar de mogelijkheden voor outsourcing
 • De inkomsten en uitgaven van een overheidsinstelling vergelijken met de gegevens die zijn verstrekt door openbare nutsbedrijven. Dat is mogelijk dankzij de koppeling met de Aida SPL-module met financiële gegevens van overheidsbedrijven.

Aida PA is de ideale tool voor de volgende activiteiten:

 • Overheidsinstanties selecteren op basis van meerdere criteria
 • Gegevens samenvoegen en aangepaste steekproeven maken
 • Informatie op nationaal, regionaal of provinciaal niveau vergelijken
 • Aangepaste maatstaven maken
 • Statistische analyses uitvoeren
 • Alle gegevens exporteren in verschillende indelingen

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_fd159de512c445e4912f2c4407678a6d

Navigation heading:

Dekking

Navigation short description:

Dekking

Aida PA bevat informatie over 8.100 gemeenten, 107 provincies en 370 berggemeenschappen.