Gratis test mogelijkheid

Oplossingen voor uw functie

Compliance and financial crime

Nalevingsonderzoek naar derden: KYC, anticorruptie en due diligence

De meest uitgebreide bedrijfsinformatie in de markt over bedrijven en bedrijfsstructuren biedt, in combinatie met informatie over sancties en andere negatieve aspecten, nieuwe niveaus van zekerheid over de externe entiteiten waarmee u werkt en over de personen die ermee zijn verbonden.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2830a41d611140c7bc4e4b73fc3a9b1a

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Orbis, onze wereldwijde bedrijfsdatabase, bevat informatie over circa 310 miljoen bedrijven. Voorbeelden van deze informatie:

 • Uiteindelijk gerechtigden
 • Unieke identifiers
 • Uitgebreide eigendomsstructuren, inclusief aandeelhouders met zeggenschap en de volledige bedrijvengroep
 • Gestandaardiseerde jaarrekeningen en cijfers over financiële soliditeit
 • Bestuurders, managers en aandeelhouders
 • Vlaggen voor staatsbedrijven
 • Negatief nieuws
 • Vlaggen voor gunning van openbare aanbestedingen
 • Indirecte banden van bedrijven met gesanctioneerde entiteiten
 • Politiek prominente personen en sancties gelieerd aan bedrijven en individuen

Deze informatie in onze uiterst functionele Orbis-database kunt u gebruiken in een van onze Catalyst-risicoplatformen of in uw eigen risicobeheersysteem.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_7360946fbced43cbaf4cb4274d6ada41

Navigation heading:

Hoe wij helpen

Navigation short description:

Hoe wij helpen

Met onze gedetailleerde en betrouwbare informatie ten behoeve van due-diligence-, AML- en KYC-onderzoek naar derden kunt u reputatieschade en risicoblootstelling minimaliseren. Wij kunnen u helpen met de naleving van EU-richtlijnen, antiwitwasregelgeving, FATCA-regels, OFAC-regels en met algemeen reputatierisicobeheer en due-diligenceonderzoek naar zakenpartners.

 

Wij zijn er om u te helpen efficiënter te werken

Omdat wij over meer informatie over private ondernemingen beschikken dan welke andere bron dan ook, kunnen wij de identiteit van een bedrijf snel voor u bevestigen. Ook kunt u bij ons documenten bestellen wanneer u meer juridische informatie nodig hebt of wanneer een bedrijf niet in onze database is opgenomen.

Wij zorgen ervoor dat u de gegevens die u nodig hebt, bijvoorbeeld over uiteindelijk gerechtigden, sneller krijgt en met handige visualisatietools. We kunnen u helpen bij het automatiseren van veel van uw onboardingprocessen en met het aanmaken van gannoteerde en datumgestempelde documenten.

Met Compliance Catalyst kunt u zich veel tijd besparen. Met deze tool kunt u risico's snel identificeren en escaleren, zodat u uw resources kunt richten op gevallen die hogere risico's met zich meebrengen. En met onze verbeterde due-diligenceservice kunt u zo nodig nader onderzoek doen. Verder worden via Compliance Catalyst entiteiten voor u in de gaten gehouden, zodat u wordt gewaarschuwd bij veranderingen of negatieve nieuwsberichten.

Onze filosofie is er volledig op gebaseerd dat wij u willen helpen bij het efficiënter nemen van betere beslissingen.

 

Wij helpen u bij het monitoren van uw portefeuille

Via onze dashboards krijgt u vlot inzicht in de status van de onboarding- en verwerkingsprocessen van uw externe relaties. De gevoeligheid van onze waarschuwingen voor veranderingen bij partijen die wij screenen, kan worden aangepast. Verder maken wij voor deze service gebruik van technologieën voor automatisch leren om berichten over slecht nieuws te contextualiseren, zodat foutpositieve waarschuwingen tot een minimum worden beperkt.

 

Wij zijn nauwkeuriger

Met informatie over circa 400 miljoen bedrijven over de hele wereld, zijn wij de betrouwbaarste bron voor nalevingsonderzoek. Voor de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw onderzoek is het van vitaal belang dat u al aan het begin van uw onderzoeksproces treffers voor de juiste entiteiten krijgt. Doordat wij van zeer veel organisaties de officiële entiteitsnamen geven, kunnen wij dit eenvoudig en zeer nauwkeurig doen.

Verder maken wij 7.000 updates per uur voor onze eigendomsstructuren. Zekerheid is echt onze ambitie.

 

Wij helpen u om bedrijvengroepen als geheel te beoordelen

Praat met onze klanten en zij zullen u vertellen hoe waardevol onze bedrijvengroepen zijn. Bedrijvengroepen zijn veel meer dan lijsten van dochterondernemingen en aandeelhouders. Het zijn dynamische lijsten die u voor uw onderzoek kunt manipuleren.

Met behulp van onze producten kunt u drempelwaarden bepalen voor uiteindelijk gerechtigden, uw structuren filteren op basis van jurisdicties, circulaire en indirecte eigendom analyseren, en snel beoordelen of er sancties of politiek prominente personen zijn gelieerd aan een groep als geheel.

 

Wij helpen u bij het automatiseren van uw processen, waaronder:


 • de rechtspersoonlijkheid van een bedrijf bevestigen
 • snelle risicoscreening om u te helpen bij het prioriteren van resources
 • beoordelen wie de eigenaren zijn en aan welke andere bedrijven ze, eventueel indirect, zijn gekoppeld
 • identificeren van mogelijk politiek prominente personen of van personen op wie sancties van toepassing zijn
 • landrisico's, politieke risico's, financiële risico's en andere risico's beoordelen
 • acties activeren op basis van gegevenspunten
 • veranderingen bij externe partijen monitoren

 

Wij helpen u bij het snel in kaart brengen van risico's

Onze oplossingen helpen bij het verbeteren van efficiëntie en automatisering, zodat uw analisten meer tijd kunnen besteden aan complexer risico-onderzoek. U kunt kiezen voor beperkte beoordelingen, voor volledige analyses, of voor tussenliggende vormen. Dit geeft u de flexibiliteit om de oplossing te bouwen die past bij uw portefeuille en uw stakeholders.

We kunnen u ook helpen om snelle controles uit te voeren op FATCA- en CRS-kwalificaties, zodat u meteen kunt zien of een gedetailleerdere screening van entiteiten nodig is.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_aa6b4224a47f4b44a826eac9a9eb4189

Navigation heading:

Belangrijkste voordelen

Navigation short description:

Belangrijkste voordelen

U kunt bedrijven effectiever beoordelen en evalueren

 • Bedrijven over de hele wereld analyseren
 • Snel informatie ontvangen over uiteindelijk gerechtigden
 • Inzicht krijgen in de macht van aandeelhouders die verder gaat dan pure eigendom
 • Officiële entiteitsnamen opvragen
 • Inzicht krijgen in risico's binnen gehele bedrijvengroepen
 • Veranderingen en negatief nieuws met betrekking tot bedrijven in de gaten houden en automatisch beoordelingen activeren
 • Op één platform interne en externe informatie raadplegen, en analyses en werkstromen maken
 • Integratie met andere functies, waaronder beheer van leveranciersrisico
 • Uw eigen risicobereidheid en -omgeving instellen
 • Snel gegevens interpreteren, zodat u beter kunt prioriteren
 • Uw onderzoek automatiseren en centraliseren
 • Geannoteerde rapporten met geïntegreerde documentatie ontvangen voor uw onderzoeksarchieven

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_04720839daf340448a8f09e1e40ee703

Navigation heading:

Orbis

Navigation short description: Orbis is 's werelds krachtigste bron voor vergelijkbare gegevens over private ondernemingen. De database bevat informatie over circa 280 miljoen bedrijven over de hele wereld. Orbis verzamelt en combineert gegevens uit meer dan 160 verschillende bronnen en verwerkt deze, zodat ze gestandaardiseerd en vergelijkbaar worden. Met Orbis weet u zeker dat u veel meer krijgt.

Compliance Catalyst, een gecentraliseerd, geautomatiseerd platform op basis van Orbis

Compliance Catalyst is een gebruiksvriendelijk platform dat uw nalevings- en due-diligenceonderzoeken stroomlijnt. Compliance Catalyst slaat uw gegevens centraal op, helpt u bij het integreren van uw eigen gegevens bij uw onderzoek, creëert een werkstroom (of zorgt voor integratie met uw bestaande werkstroom) en levert degelijke rapportages met volledige audittrails en annotaties. Bovendien is de tool eenvoudig te implementeren en aan te passen aan uw risicoprofielen.

Wij kunnen Compliance Catalyst afstemmen op uw workflow en risicomethodologie. Ook kunnen wij de gegevens van onze producten integreren met die van uzelf. En via ons FACT Framework kunnen wij u zelfs een volledig op maat gemaakte oplossing aanbieden.

Producten die u misschien interessant vindt:

Een gegevensgestuurde beslissingsengine en gegevensgestuurd risicobeheerplatform.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_d364cf9b94434806a5c5c3d43ee92c10

Navigation heading:

Veelgestelde vragen

Navigation short description:

Kunt u mij helpen met het volgende?

Gedetailleerd nalevingsonderzoek uitvoeren naar entiteiten in verband met klantonboarding en due diligence van derden

Wij beschikken over gedetailleerde informatie over bedrijven over de hele wereld. Wij leveren:

 • financiële gegevens
 • informatie over eigendomsstructuren
 • details over aan entiteiten verbonden personen
 • informatie over relevante fusies en overnames en over geruchten op dit front
 • AI-gestuurde meldingen over slecht nieuws op basis van technologieën voor automatisch leren
 • cijfers over financiële soliditeit
 • landrisico's en statusgegevens
 • een serie identificatienummers en een groot aantal gegevens die daaraan zijn gekoppeld

Wij bieden de meest uitgebreide informatie over eigendomsstructuren in de markt en zijn gespecialiseerd in informatie over uiteindelijk gerechtigden. Wij kunnen u beter helpen dan enig andere provider bij het uitvoeren van gedetailleerd onboarding-, due-diligence- en KYC-onderzoek naar derden.

Uitzoeken wie de eigenaren van een bedrijf zijn en wie de uiteindelijk gerechtigden

Onze gegevens zijn afkomstig van meer dan 160 regelgevende en niet-regelgevende bronnen, waaronder gespecialiseerde en regionale informatieaanbieders. Ons eigen team verzamelt op basis van deze bronnen de benodigde informatie over eigendomsstructuren en vult deze aan. Ons team maakt hierbij gebruik van een verscheidenheid aan aanvullende bronnen en technieken. Het team maakt 7.000 updates per uur. We weten alles over eigendomsstructuren en zijn zeer ervaren in het identificeren van uiteindelijk gerechtigden. Met onze oplossingen u:


 • uw eigen definitie van uiteindelijk gerechtigden instellen, zodat deze aansluit op uw interne vereisten of op de voor u geldende regelgeving
 • kiezen of u bij uw onderzoek een top-down- of bottom-upbenadering hanteert
 • overzichtelijke diagrammen en gestructureerde lijnen weergeven vanaf het bedrijf dat u onderzoekt naar de uiteindelijk gerechtigden
 • de informatiebron en de datumstempel ontvangen
 • wijzigingen in de loop van de tijd en een archief inzien
 • waarschuwingen instellen voor wijzigingen in uiteindelijke gerechtigdheid

Controleren of er conflicten of verbanden tussen twee entiteiten bestaan

Wij kunnen aangeven of er een verband tussen twee organisaties bestaat. Zo weet u snel of een onboardingkandidaat is verbonden met een bestaande zakenrelatie, met een gesanctioneerde entiteit, of met een entiteit die u eerder hebt afgewezen.

Toegang krijgen tot originele documenten

Via onze Orbis-database hebt u toegang tot veel KvK-documenten, jaarverslagen en jaarrekeningen. Verder kunt via onze bestelservice ook documenten bestellen die zich niet in Orbis bevinden, en zelfs documenten over bedrijven die niet in Orbis zijn opgenomen.

Bedrijven in de gaten houden om ervoor te zorgen dat nieuwe factoren geen gevolgen hebben voor onze betrekkingen met hen

U kunt onze waarschuwingen zeer flexibel instellen. U kunt waarschuwingen instellen voor wijzigingen in verschillende gegevens en u kunt ook kiezen hoe u deze wilt ontvangen. Voor onze waarschuwingen over negatieve nieuwsberichten maken wij gebruik van technologieën voor automatisch leren om de berichten te contextualiseren, zodat foutpositieve waarschuwingen tot een minimum worden beperkt. U kunt er dus op vertrouwen dat uw entiteiten goed voor u in de gaten worden gehouden.