Gratis test mogelijkheid

Oplossingen voor uw functie

Data management

Met onze unieke identifiers en maatoplossingen voor matching, deduplicatie en gegevensverrijking kunt u koppelingen maken tussen uiteenlopende datasets binnen uw organisatie en enkelvoudige weergaven maken vanuit gegevenssilo's.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2830a41d611140c7bc4e4b73fc3a9b1a

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

Gegevensbeheerprojecten effectief beheren

We zijn uw ideale partner voor uw bedrijfs- en MDM-gegevensprojecten.

Wij geven informatie over bedrijven uit de hele wereld. Met onze unieke identifiers en maatoplossingen voor matching, deduplicatie en gegevensverrijking kunt u koppelingen maken tussen uiteenlopende datasets binnen uw organisatie en enkelvoudige weergaven maken vanuit gegevenssilo's.

Wij helpen u graag met uw datalake- en datawarehouseprojecten.

Wij bieden een breed scala aan opties voor gegevensintegratie en apps, zodat u uw eigen gegevenssystemen naadloos kunt vernieuwen, onderhouden en verrijken.

Content die u kunt gebruiken voor uw gegevensverrijkingsprojecten omvat gedetailleerde financiële gegevens, gegevens over financiële soliditeit en andere risicogegevens, uitgebreide bedrijfsstructuren, B2B-informatie over verkoop en marketing, en details met betrekking tot bedrijfsverificatie.

Onze oplossingen zijn ideaal voor algemene MDM-projecten en voor specifieke gegevensbehoeften op het gebied van:

 • verkoop en marketing
 • krediet- en leveranciersrisico's
 • naleving van antiwitwasregelgeving, due diligence en onboarding van klanten

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_b55ee4e4af114212970cb14d2c4fb3b7

Navigation heading:

Belangrijkste voordelen

Navigation short description:

Als u uw MDM-project baseert op gegevens van Bureau van Dijk, profiteert u van:

 • een uitgebreid universum van bedrijfsgegevens, met unieke identifiers, waaronder uitstekende dekking van mkb-bedrijven, en de betrouwbaarste bron ter wereld voor bedrijfshiërarchieën en -structuren
 • expertise in oplossingen voor een breed scala aan gegevensindelingen en -systemen, waaronder SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics, Credit Solutions en andere intern gebruikte systemen
 • onze eigen hoogwaardige matching software, het cruciale startpunt bij het maken van koppelingen tussen datasets
 • financiële cijfers in een algemene gestandaardiseerde indeling waarmee bedrijven over de hele wereld kunnen worden beoordeeld
 • flexibele licentiemodellen
 • een oplossing die op uw project is afgestemd

Als u toegang hebt tot onze uitgebreide bedrijfshiërarchieën, kunt u een krachtige dimensie aan uw gegevens toevoegen die extra mogelijkheden biedt:

 • totale omzet berekenen op het niveau van bedrijvengroepen in plaats van op individueel niveau
 • totale kosten en risicoblootstellingen berekenen via inzicht in de bedrijfsstructuren van leveranciersgroepen
 • beter inzicht krijgen in onderhandelingsmogelijkheden met leveranciers, of in mogelijkheden voor nieuwe inkomstenbronnen binnen een bedrijvengroep
 • groepsrisico's beoordelen bij het evalueren van uw tegenpartijen
 • uw eigen systemen, zoals uw CRM-systeem, verrijken met bedrijfsstructuren
 • toegang krijgen tot informatie over de toponderneming in een organisatiestructuur, zodat u weet waar beslissingen worden genomen
 • de uiteindelijke eigendom beoordelen als onderdeel van uw due diligence zodat u uw reputatie beter kunt beschermen

Als u toegang hebt tot onze gestandaardiseerde financiële informatie, kunt u bedrijven van over de hele wereld beoordelen:

 • consistente indeling van balansen, winst-en-verliesrekeningen en ratio's
 • cijfers over financiële stabiliteit die vergelijkingen mogelijk maken met bedrijven in andere sectoren en regio's
 • verwachte financiële cijfers voor een diepgaand inzicht
 • toegang tot brondocumenten

Belangrijkste gegevens Orbis

  • Unieke identificators
  • LEI-nummers en andere officiële ondernemingsnummers
  • Branchcodes
  • Handelsbenamingen
  • Gedetailleerde bedrijfsbeschrijvingen
  • Gestandaardiseerde financiële cijfers
  • Verwachte financiële cijfers
  • Cijfers over financiële soliditeit
  • Beoordelingen van ratingbureaus
  • Originele documenten
  • Mogelijkheid om documenten te bestellen
  • Politiek prominente personen en sancties
  • Screening op nadelig nieuws
  • Uiteindelijk gerechtigden
  • Internationale en nationale uiteindelijke eigenaren
  • Eigendomsstructuren van bedrijven
  • Indirect gesanctioneerde entiteiten
  • ESG-onderzoek
  • Nieuws, inclusief filter voor negatieve berichten
  • Bestuurders en managers
  • Feiten en geruchten over fusies en overnames
  • Octrooien en intellectueel eigendom
  • Royaltyovereenkomsten
  • Sectoronderzoek
  • Adviseurs
  • Marineschepen
  • Organisaties voor openbare aanbestedingen
  • Organisaties van openbaar belang (OOB's)
  • AML-documentatie
  • Beurskoersen en winstramingen
  • Corporate actions

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_6ea6ab3c93f64a668353ddd74d71b03c

Navigation heading:

Interessante producten

Navigation short description:

Producten die u misschien interessant vindt: