Gratis test mogelijkheid

Oplossingen voor uw organisatie

Professional services

Werk met ons samen om tegemoet te komen aan uw bedrijfsinformatiebehoeften.

Wij willen bijdragen aan uw succes met bedrijfsinformatieoplossingen die:

 • de efficiëntie verhogen
 • de omzet bevorderen
 • de risico's beperken
Hoeveel weet u over de bedrijven waarmee u zakendoet?

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2830a41d611140c7bc4e4b73fc3a9b1a

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Risico's beperken, bedrijfsgroei realiseren en efficiëntie verhogen

Wanneer u inzicht wilt krijgen in de bedrijven binnen uw ecosysteem, hebt u een bepaalde aanpak nodig. Professionele dienstverleners maken binnen hun hele organisatie gebruik van onze bedrijfsinformatie voor diverse zakelijke uitdagingen. Wij leveren gegevens over bedrijven van over de hele wereld, waaronder uitgebreide informatie over bedrijfsstructuren en uiteindelijk gerechtigden.

U kunt onze gegevens integreren met uw bestaande werkstromen en systemen, zodat u ze combineert met uw eigen klant- en prospectgegevens. Dit zal uw efficiëntie een enorme boost geven. En we zijn vooral bekend om onze oplossingen voor klantonboarding.

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij duizenden bedrijven helpen om risico's te beperken, groei te creëren en nieuwe efficiëntieniveaus te bereiken

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_3240dc5232b340b68d829ecf43146b94

Navigation heading:

Onze oplossingen

Navigation short description:

Advies, onderzoek en bedrijfsgegevens

Zoek bedrijven en vergelijkingsmateriaal met behulp van een groot aantal criteria die u naar wens kunt combineren. Maak rapporten op maat met gedetailleerde informatie over individuele bedrijven, inclusief hun uiteindelijk gerechtigden. U kunt ook groepen met vergelijkbare bedrijven identificeren, benchmarkinganalyses uitvoeren en toegang krijgen tot een uitgebreide bibliotheek met originele rapporten en documenten.

Onze toolzone biedt tal van visualisatietools waarmee u gegevens snel kunt interpreteren en duiden. Kies voor draaitabelanalyses op maat, voor de krachtige Ownership Explorer-functies of voor geavanceerde peeranalyses.

 • Bedrijven monitoren met behulp van onze waarschuwingen

Met onze flexibele waarschuwingen kunt u bedrijven monitoren op veranderingen, waaronder nieuwe financiële gegevens, slecht nieuws en eigendomswijzigingen.

 • Praktijkmanagement

Verrijk uw klantgegevens met waardevolle informatie en krijg een duidelijker beeld van omzetpatronen en klantengroepen. U kunt onze gegevens naadloos integreren in systemen voor klantacceptatie, conflictbeheer en praktijkmanagement, zoals Intapp Open.

Verrekenprijzen

Wij beschikken over de meest uitgebreide, betrouwbare bron van informatie waarop bedrijven wereldwijde verrekenprijsanalyses kunnen baseren.

Orbis bevat gedetailleerde en vergelijkbare informatie over circa 22 miljoen bedrijven wereldwijd, en in totaal informatie over meer dan 400 miljoen bedrijven. Deze informatie wordt gecombineerd met onze intuïtieve en krachtige software om u de beste oplossing voor marktconforme analyses te bieden. Wij leveren:

 • Uitgebreide eigendomsstructuren (inclusief informatie over indirect eigendom en uiteindelijk gerechtigden) voor een nauwkeurige selectie van vergelijkbare, onderling niet-gelieerde bedrijven
 • Gedetailleerde bedrijfsoverzichten met verwijzingen naar branchecodes en toegang tot bedrijfswebsites voor vergelijkbaarheidsanalyses
 • Informatie over intellectueel eigendom, financiële soliditeit en fusie- en overnameprofielen voor gedetailleerde vergelijkbaarheidsanalyses
 • Toegang tot originele, gescande documenten en algemene rapporten ter ondersteuning van financiële cijfers
 • Volledige winst-en-verliesrekeningen en balansen voor kwantitatieve vergelijkbaarheidsanalyses en benchmarkingresultaten

 

Wij kunnen u helpen met:

 • Vaststellen van betrouwbare, onafhankelijke marktconforme benchmarks voor het bepalen van verrekenprijzen binnen bedrijvengroepen
 • Uitvoeren van due-diligenceonderzoek naar externe vergelijkbare bedrijven vanuit het perspectief van belastingcontrole of geschillenbeslechting
 • Uitvoeren van BEPS-risicobeoordelingen vanuit het perspectief van bedrijvengroepen en lokale entiteiten
 • Doorlopend monitoren van beleidspraktijken op het gebied van verrekenprijzen

Onze belastinganalysetool TP Catalyst helpt u met naleving, risicobeheer en planning. Document Manager is een oplossing die fungeert als elektronisch datawarehouse die u helpt bij het voldoen aan de rapportagevereisten die voortvloeien uit BEPS-regels en nationale regelgevingen.

Onboarding, AML4, nalevingsrisico en de acceptatiecyclus voor nieuwe bedrijven

Wij kunnen u helpen de onboarding van potentiële klanten veel efficiënter te laten verlopen. Onze Compliance Catalyst-oplossing is een gegevensgestuurde tool die u helpt bij het doorlopen van alle onboardingstappen, inclusief uiteindelijk gerechtigden. Wij combineren informatie over bedrijfsstructuren met informatie over politiek prominente personen en sancties, zodat u het risico dat is verbonden aan de bedrijvengroep als geheel kunt beoordelen en u niet elke entiteit afzonderlijk hoeft te onderzoeken. U kunt ook uw eigen risicomodel maken voor het beoordelen van bedrijven.

Controleren op belangenconflicten

Gebruik onze uitgebreide database van bedrijfsstructuren en bedrijfsgegevens om alle bedrijven met dezelfde moedermaatschappij te identificeren en om andere belangenconflicten te onderzoeken. Met onze automatische Pathfinder-tool kunt u nagaan of bedrijven of personen met elkaar zijn verbonden.

We hebben veel ervaring met het integreren van informatie van onze producten in Intapp Open. Wij worden beschouwd als de 'makkelijkste en beste partners' voor Intapp-gegevensintegratieprojecten. Wij beschikken over de meest uitgebreide eigendomsgegevens ter wereld. Daardoor zijn wij in staat om potentiële belangenconflicten aan meer eigendomsniveaus te koppelen dan onze concurrenten. Wij zijn de experts op het gebied van geïntegreerd bedrijfseigendom en de daarmee samenhangende risico's.

Vernieuw en verrijk uw CRM-systeem, zodat u uw diensten aan de juiste bedrijven aanbiedt.

Vind de bedrijven die het meest van uw expertise zullen profiteren. Gebruik onze zoekcriteria om bedrijven te vinden met een bepaalde omvang, met bepaalde activiteiten, op een specifieke locatie, die onlangs zijn opgericht, of waarover fusiegeruchten de ronde doen.

U kunt 'adviseurs' in uw zoekopdrachten opnemen die u helpen de marktpenetratie van uw concurrenten te beoordelen, zodat u daar adequaat op kunt inspelen.

Wij kunnen de gegevens van uw eigen CRM-systeem verrijken en vernieuwen met waardevolle informatie, zodat u beter bent toegerust om uw bedrijf te ontwikkelen.

Voor veel CRM-systemen beschikken wij over specifieke invoegtoepassingen, waaronder:

InterAction® via softwarepartners van Fellsoft

Salesforce: we zijn een geregistreerde ISV-partner

Salesforce logo

Fusies, overnames en advisering

Onze eigen onderzoekers stellen de meest uitgebreide bron van feiten en geruchten over deals samen ten behoeve van onze Zephyr-database. Wij koppelen deze database aan onze uitgebreide bedrijfsinformatieoplossingen. Ideaal voor:

 • Uitgebreid zoeken naar overnamedoelen en overnemers
 • Peeranalyses
 • Identificeren en analyseren van vergelijkbare deals
 • Due diligence

Inkoop- en reputatiebeheer

Onze marktinformatie over leveranciers helpt u bij het beheren van uw leveranciersrisico en het optimaliseren van uw bestedingscapaciteit. Wij brengen uw leveranciersgegevens tot leven door deze te verrijken met onze content en deze te presenteren in eenvoudige dashboards, zodat u de informatie snel kunt interpreteren en efficiënter kunt werken.

Wij zijn een van de meest toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie. Onze expertise omvat eenvoudig interpreteerbare en internationaal vergelijkbare financiële informatie, risicoscores, politiek prominente personen, sanctielijsten en indicatoren voor kans op wanbetaling.

Wij helpen u met het volgende:

 • leveranciers effectiever selecteren en evalueren
 • de meest risicovolle gebieden in kaart brengen
 • leveranciers voor nalevingsdoeleinden screenen ten opzichte van sanctielijsten
 • 'groepsinkoopanalyses' monitoren, zodat u meteen kunt zien of u inkoopt van meerdere bedrijven binnen dezelfde groep
 • leveranciersafhankelijkheden beoordelen, zodat u uw uitgaven kunt weergeven als een percentage van de omzet van elke leverancier

Shared services en outsourcing van kennisprocessen

Uw shared-servicesteams kan van dezelfde bedrijfsinformatieoplossingen profiteren, maar deze op verschillende manieren toepassen. Wij zijn uw ideale partner voor diensten op het gebied van:

 • Belastingen
 • Advisering
 • Fusies en overnames
 • Consultancy
 • Leveranciers- en klantrisico's en onboarding

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_cd3236e837704906bc856fdd84d8c0b8

Navigation heading:

Orbis

Navigation short description: Orbis is 's werelds krachtigste bron voor vergelijkbare gegevens over private ondernemingen. De database bevat informatie over circa 280 miljoen bedrijven over de hele wereld. Orbis verzamelt en combineert gegevens uit meer dan 160 verschillende bronnen en verwerkt deze, zodat ze gestandaardiseerd en vergelijkbaar worden. Met Orbis weet u zeker dat u veel meer krijgt.

Orbis: de basis voor zekerheid

OrbisOrbis is 's werelds krachtigste bron van vergelijkbare gegevens over private bedrijven. Orbis is bedoeld om u snel de juiste informatie te geven en u vervolgens te helpen bij het nemen van betere beslissingen op basis van uw onderzoek. Het feit dat Orbis gestandaardiseerde informatie biedt, betekent dat u met slechts één tool bedrijven over de hele wereld kunt opzoeken en met elkaar kunt vergelijken.

 • Meer dan 400 miljoen bedrijven: uit alle landen van de wereld
 • Vergelijk bedrijven uit de hele wereld met elkaar
 • Krijg toegang tot de meest uitgebreide en betrouwbaarste bedrijfsinformatie die er is
 • Profiteer van informatie afkomstig van 160 informatieaanbieders
 • Zoek wereldwijd met vergelijkbare gegevens
 • Stel nauwkeurige zoekopdrachten samen
 • Krijg toegang tot feiten en geruchten over gerelateerde fusies en overnames
 • Krijg snel diepgaand inzicht in bedrijfsstructuren en -hiërarchieën
 • Profiteer van onze cijfers over financiële stabiliteit
 • Gebruik kwalitatieve scores om de nauwkeurigheid van uw beoordelingen over financiële stabiliteit te verbeteren
 • Profiteer van een verbeterde gebruikerservaring met onze nieuwe interface

De wereld van zekerheid

Bureau van Dijk is actief in de wereld van zekerheid. We zijn toonaangevend op het gebied van informatieverstrekking voor bedrijfsbeslissingen en we doen er dan ook alles aan om de juiste gegevens te verzamelen en te verwerken om de meest waardevolle en betrouwbare informatie over private bedrijven op de markt te verschaffen. Onze oplossingen voegen waarde toe en zorgen voor een tastbare impact op uw bedrijf, omdat we u toegang verlenen tot precieze en gestandaardiseerde informatie over private ondernemingen en bedrijfsstructuren die u nodig hebt om op een vertrouwelijke en snelle manier de meest onderbouwde beslissingen te nemen. We bieden u meer dan louter en alleen 'gegevens'. We bieden u meer zekerheid.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2216b618f6014729a688472401ed8b8f

Navigation heading:

Interessante producten

Navigation short description:

Producten die u misschien interessant vindt:

Een gegevensgestuurde beslissingsengine en gegevensgestuurd risicobeheerplatform.

Uitgebreide informatie over deals met gedetailleerde bedrijfsinformatie.

Verrekenprijsanalyses stroomlijnen

Naleving van verrekenprijsregels stroomlijnen