Wat is het?

Orbis Bank Focus is een nieuwe database met informatie over banken wereldwijd. Bureau van Dijk heeft de informatie verzameld en hiervoor gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals jaarverslagen, data van informatieleveranciers en van regelgevende instanties.

Orbis Bank Focus bevat momenteel gedetailleerde gegevens van 38.000 banken (28.000 in de VS en 10.000 daarbuiten). Eind 2016 zal een aantal van 12.700 actieve niet-Amerikaanse banken worden bereikt. De database bevat ook historische data van 5 jaar voor beursgenoteerde banken en 3 jaar voor niet-beursgenoteerde banken.

Wat maakt Orbis Bank Focus uniek?

Orbis Bank Focus gaat uit van een nieuwe benadering voor bank data. Daarbij gaat het om een geheel nieuwe financiële format, die is ontworpen in overleg met ADEVA Partners, deskundigen op het gebied van kredietrisico analyse van financiële instellingen. Dit format bevat meer dan 500 balans en verlies en winst posten. Daarnaast bevat de benadering een nieuwe reeks ratio's die zijn gestructureerd met behulp van de CAMELS-benadering voor bank krediet analyse.

Het biedt financiële posten “zoals gerapporteerd” aan in zowel het Engels als in de plaatselijke taal, lokale GAAP en, voor zover beschikbaar in IFRS formaat. Bijvoorbeeld het nieuwe “zoals gerapporteerd” format bevat voor Amerikaanse banken meer dan 3.000 balans en verlies en winst posten. De database bevat tevens nieuwe soorten financiële instellingen, zoals Amerikaanse Credit Unions, en er worden nieuwe datasets geïntegreerd zoals credit default swaps van Markit (CDS). Het nieuws wordt aangeleverd door FACTIVA (in eigendom van Dow Jones, uitgever van de Wall Street Journal) en omvat 32.000 bronnen in 28 talen, die bijna alle landen ter wereld beslaan.

Orbis Bank Focus biedt de meest gedetailleerde hedendaagse financiële format die momenteel op de markt beschikbaar is en leent zich perfect voor een vergelijking tussen landen. Daarbij krijgt Orbis Bank Focus ondersteuning van een team van zeer goed onderlegde bankanalisten. Orbis Bank Focus wordt voortdurend bijgewerkt aan de hand van  de meest recente boekhoudkundige standaarden en vereisten  van  regelgevers  ten aanzien van :
 
 • Basel III CET1 (tier 1-kernkapitaal);
 • overgangs- versus volledig doorgevoerde Basel III kapitaalratio's;
 • het totale verliesabsorberend vermogen;
 • minimumvereiste voor eigen middelen / kapitaal;
 • netto stabiele financiering;
 • dubbele hefboom voor houdstermaatschappijen;
 • marktrisico, bv. stress VaR, renterisico, valutarisico;
 • saldering van derivaten.
Data uit jaarverslagen worden op zodanige wijze verwerkt dat de bedragen worden gekoppeld aan de cijfers in het brondocument, zodat de cijfers eenvoudig te herleiden zijn tot de bron (deze functionaliteit werkt tevens binnen de Excel -invoegtoepassing). Alle getallen worden afzonderlijk ingevoerd – dus niet als totaalcijfers – waardoor meer gedetailleerde informatie beschikbaar is.

Bureau van Dijk heeft veel tijd geïnvesteerd in het Orbis Bank Focus-project, en partners betrokken die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van  een eigentijdse database. Nieuwe formaten zijn ontwikkeld door in samenwerking met vooraanstaande deskundigen van ADEVA Partners die opleidingen van bank analisten verzorgt. Deze zijn ontwikkeld ná de financiële crisis om actuelere analyses mogelijk te maken, en houden rekening met de meest recente vereisten van de regelgevers (bv. voor tier 1-kernkapitaal, verhouding vreemd vermogen/ eigen vermogen en liquiditeitsdekkingsratio). Orbis Bank Focus verwerkt alle nieuwe regelgeving zodra deze in werking treedt (bv. het totale verliesabsorberend vermogen, de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen en de netto stabiele financieringsratio). De database van Orbis Bank Focus zal gedurende 2016 en 2017 inhoudelijk aanzienlijk worden uitgebreid

Bureau van Dijk investeert fors in de ontwikkeling van Orbis Bank Focus. De database biedt enorme datavoordelen ten opzichte van alternatieven omdat deze is gekoppeld aan de overige uitgebreide en exclusieve datasets van Bureau van Dijk, zoals:
 • eigen gerenommeerde uitgebreide eigendomsstructuren;
 • bankstructuren;
 • bestuurders;
 • antiwitwasdocumenten.
U kunt de informatie over de Orbis Bank Focus raadplegen via onze gebruikelijke interface, via onze invoegtoepassingen of via een door een API geleverde datafeed of een op maat gemaakt data bestand. Op deze manier kan de informatie eenvoudig worden opgenomen in bestaande modellen en workflow tools. 
 

Welke controlemaatregelen zijn er doorgevoerd om de datakwaliteit te beheren?

Bureau van Dijk past meer dan 200 validatie controles op de data toe. Deze controles worden nader beschreven in een document dat op verzoek verkrijgbaar is (onder voorbehoud van een geheimhoudingsverklaring). 

Een team voor kwaliteitsbeheer controleert de gegevens per afzonderlijk item en biedt gespecialiseerde technische ondersteuning aan de teams voor klantondersteuning en sales.

De formatenen en alle externe data worden regelmatig beoordeeld en bijgewerkt met de laatste  vereisten van de regelgevers.
 

Wat kunt u ermee?

Orbis Bank Focus helpt u bij het navigeren door en analyseren van bankgegevens:

 • raadplegen van zeer gedetailleerde informatie over individuele banken;
 • opstellen van benchmarkanalyses om een bank te vergelijken met andere banken;
 • zoeken op honderden criteria;
 • verwijzen naar oorspronkelijke jaarverslagen met behulp van onze bibliotheek met gescande  jaarverslagen;
 • illustreren van financiële gegevens met onze eenvoudig te genereren grafieken;
 • snel inzicht krijgen in de financiële status en risico’s  van een bank;
 • banken monitoren met behulp van ons waarschuwingssysteem;
 • bekijken van de bedrijfsstructuur van een bank in een boomdiagram en opzoeken van banken met dezelfde moedermaatschappij;
 • faciliteren van uw bank acceptatie proces met onze  antiwitwas- en know your customer-documenten;
 • gebruiken van analysemiddelen zoals Powerpoint , Excel Add-ins en  specialistische krediet rating modellen  in onze FACT software.
Orbis Bank Focus is binnenkort beschikbaar op de nieuwe hypermoderne interface van Bureau van Dijk.

Download voor meer informatie de Orbis Bank Focus brochure.