Gratis test mogelijkheid

Privacybeleid

LAATST BIJGEWERKT: 8 juli 2022

Bureau van Dijk respecteert en waardeert uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw Persoonsgegevens (hieronder gedefinieerd) verzamelen via de websites van Bureau van Dijk en zijn dienstverleners waarop dit Privacybeleid of een rechtstreekse link ernaar geplaatst wordt (gezamenlijk de “Site”) en via offline methodes, hoe wij dergelijke gegevens gebruiken, vrijgeven en beschermen en welke keuzes u hebt met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Bureau van Dijk kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene Privacybeleid of een link hiernaar op de Site plaatsen. Alle belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, worden vooraf op de startpagina van de Site vermeld. Raadpleeg de 'MEEST RECENT GEWIJZIGD OP'-legenda bovenaan deze pagina om na te gaan wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien.

Voor doeleinden van dit Privacybeleid verwijst "Bureau van Dijk", "wij", "ons" en "onze" naar de groepsentiteiten van Bureau van Dijk en Regulatory DataCorp die opereren onder de merknamen Bureau van Dijk en Regulatory DataCorp.. Een volledige lijst van de groepsentiteiten van Bureau van Dijk en Regulatory DataCorp vindt u hier.

In sommige omstandigheden hebt u de mogelijkheid om te weigeren ons Persoonsgegevens te verstrekken om de Site te bezoeken. Als u er echter voor kiest om de gevraagde informatie niet te verstrekken, kunt u mogelijk niet alle onderdelen bezoeken of alle functies van de Site gebruiken.

Dit Privacybeleid is ook van toepassing op elke mobiele applicatie van Bureau van Dijk en andere vormen van online activiteit van Bureau van Dijk die verwijzen naar dit Privacybeleid. In dergelijke gevallen omvat de term "Site" de toepasselijke mobiele applicatie of andere online activiteiten van Bureau van Dijk wanneer die term hierin wordt gebruikt. In verband met uw gebruik van een mobiele applicatie van Bureau van Dijk kunnen uw Persoonsgegevens (en andere gegevens, zoals hieronder beschreven) ook worden verzameld en gebruikt door de fabrikant van uw mobiele apparaten, de mobiele applicatiewinkel (app store) waar u de Bureau van Dijk mobiele applicatie heeft gekocht, uw telecommunicatieprovider of andere derden die betrokken zijn bij de levering van de applicatie of gegevens aan uw mobiele apparaat, en dergelijke verzameling en gebruik zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende derde partij. Bureau van Dijk is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden.

Soorten verzamelde gegevens

Wij verzamelen Persoonsgegevens en Andere gegevens (zoals hieronder beschreven). 

Verzameling van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die u identificeren of die kunnen worden gebruikt om u te identificeren of contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, adres of telefoonnummer ("Persoonsgegevens"). Het is mogelijk dat wij Persoonsgegevens moeten verzamelen en verwerken om u de gevraagde informatie, producten of diensten (inclusief de Site) te verstrekken of omdat we wettelijk verplicht zijn dit te doen en/of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben.
 • Bureau van Dijk vraagt om Persoonsgegevens van u als registratie voor de Site vereist is. Het registratieproces omvat dat u uw Persoonsgegevens, zoals uw naam, zakelijk e-mailadres, bedrijfsadres of locatie (land/jurisdictie), zakelijk telefoonnummer en gelieerde bedrijven opgeeft en dat u akkoord gaat met de Gebruikersovereenkomst die werd voorgelegd op het moment van registratie.
 • Bureau van Dijk kan Persoonsgegevens ontvangen van socialemediaplatforms. Als u er bijvoorbeeld voor kiest uw inloggegevens voor sociale media te gebruiken om u aan te melden op uw Site-account, worden bepaalde Persoonsgegevens van uw socialemedia-account met ons gedeeld, waaronder mogelijk Persoonsgegevens die deel uitmaken van uw socialemediaprofiel
 • Bureau van Dijk kan Persoonsgegevens verzamelen die vrijwillig door u zijn verstrekt, waaronder in e-mails, online formulieren, bestel- en registratieformulieren, enquêtes, promotie-deelname, online chats, telefoontjes en op andere manieren.
 • Bureau van Dijk kan Persoonsgegevens verzoeken van onze klanten om te voldoen aan toepasselijke antiwitwaswetgeving en andere toepasselijke wetgeving.
 • We kunnen gebruik maken van externe betaaldiensten (elk een "Betaaldienst") om betalingen te incasseren die via de Site worden gedaan. Als u via de Site een betaling wilt doen, kunt u worden doorverwezen naar een webpagina die wordt gehost door een Betaaldienst (of de dienstverleners van een Betaaldienst) en niet door Bureau van Dijk. Persoonsgegevens die u verstrekt via een Betaaldienstpagina worden verzameld door de Betaaldienst en niet door Bureau van Dijk en zijn onderworpen aan het privacybeleid van de Betaaldienst in plaats van dit Privacybeleid. Bureau van Dijk heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, het gebruik door een Betaaldienst van gegevens die via een Betaaldienstpagina zijn verzameld.
 • Bureau van Dijk verzamelt informatie op verschillende manieren, waaronder online zoekopdrachten, deelname aan conferenties en evenementen, individuele introducties, van werkgevers die hun werknemers inschrijven voor onze diensten of diensten aan ons verlenen en van geselecteerde externe zakenpartners. Van tijd tot tijd kunnen wij bepaalde lijsten van derden verkrijgen waarin de namen en contactgegevens van individuen staan die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten. 
Gebruik van de verzamelde Persoonsgegevens

Wij gebruiken Persoonsgegevens op transparante wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor legitieme zakelijke doeleinden, waaronder:

 • Antwoorden op verzoeken. Bureau van Dijk kan persoonsgegevens over u gebruiken om producten en diensten aan u te leveren en om u informatie te verstrekken over producten en diensten die u hebt besteld. We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u na te komen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Marketingcommunicatie. Van tijd tot tijd en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen we Persoonsgegevens over u gebruiken om u te informeren over producten, programma's, diensten en aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als uw werkgever een klant van Bureau van Dijk is, kunnen we u ook informeren over producten, programma's, diensten en promoties met behulp van Persoonsgegevens over u die uw werkgever heeft verstrekt aan Bureau van Dijk. We kunnen ook persoonsgegevens van journalisten/mediacontactpersonen gebruiken voor verspreiding van persberichten of het delen van andere nieuwswaardige ontwikkelingen met betrekking tot onze zakelijke activiteiten. Als u liever geen elektronische marketingberichten ontvangt, raadpleeg dan het onderdeel “Uw Keuzes” hieronder.
 • Promoties. We kunnen sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties organiseren (gezamenlijk "Promoties"). Als u ervoor kiest om deel te nemen aan Promoties van Bureau van Dijk vereisen wij mogelijk bepaalde persoonsgegevens bij deelname en, indien van toepassing, als u wint. Neem zorgvuldig de regels van elke Promotie waaraan u deelneemt door, omdat deze mogelijk aanvullende belangrijke informatie bevatten over ons gebruik van Persoonsgegevens over u. Voor zover de bepalingen en voorwaarden van dergelijke regels met betrekking tot de behandeling van uw Persoonsgegevens in strijd zijn met dit Privacybeleid, zijn de bepalingen en voorwaarden van dergelijke regels bij voorrang van toepassing. We zullen deze informatie gebruiken om de Promoties uit te voeren.
 • Andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse (bijvoorbeeld om de efficiëntie van onze diensten te verbeteren), redactionele en feedbackdoeleinden, het verstrekken van klantenondersteuning, het aanpassen en verbeteren van de inhoud en lay-out van de site, het voltooien van zakelijke transacties (bijvoorbeeld om te bevestigen dat de gevraagde inhoud wordt ontvangen door klanten), het ontwikkelen en leveren van marketing- en promotieplannen en materialen, statistische analyse van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld om te begrijpen welke delen van de site het meest interessant zijn voor gebruikers), productontwikkeling, het ontvangen van diensten van u of uw werkgever, het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoek en het beheer van individuele accounts.
 • Administratieve communicatie. Bureau van Dijk behoudt zich het recht voor om Persoonsgegevens te gebruiken om u belangrijke informatie te sturen over de Site, de producten, de diensten, uw accountstatus, de Gebruikersovereenkomst, dit Privacybeleid of andere beleidsregels, overeenkomsten of transacties die relevant zijn voor uw gebruik van de Site, en over producten en/of diensten. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn voor uw gebruik van de Site, producten en/of diensten, kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten. Wij voeren deze activiteit uit om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Naleving van wet- en regelgeving. We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten, zoals de heffing van btw, audits, enz.
 • Producten. Zie het afzonderlijke Productprivacybeleid van Bureau van Dijk, het Productprivacybeleid van The Nordic PEP List en het Productprivacybeleid van Regulatory DataCorp voor informatie over onze verwerking van Persoonsgegevens in verband met onze producten.
 • Moody's gebruikt Persoonsgegevens voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden die in dit Privacybeleid en in elk ander online of offline toepasselijk Privacybeleid worden meegedeeld, en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving gebruiken wij uw Persoonsgegevens alleen met uw toestemming.
Verzameling en gebruik van Andere gegevens

Wij en onze dienstverleners kunnen ook de volgende soorten gegevens verzamelen en gebruiken. Naar deze gegevens wordt in dit Privacybeleid verwezen als “Andere gegevens”:

 • Monitoringsgegevens. Bureau van Dijk en haar dienstverleners kunnen andere informatie verzamelen en/of opvolgen, zoals demografische informatie, domeinnamen, computertype, browsertypes, schermresolutie en andere statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de Site ("Monitoringsgegevens"). We gebruiken Monitoringsgegevens om ons te helpen begrijpen wie de Site gebruikt en om de Site, evenals onze andere websites en diensten, te verbeteren en op de markt te brengen.

  Tenzij de Monitoringsgegevens gecombineerd worden met Persoonsgegevens, kunnen ze u of een andere gebruiker niet persoonlijk identificeren en kunnen wij ze voor elk doel gebruiken.
 • Geaggregeerde gegevens. We kunnen Persoonsgegevens zodanig samenvoegen dat het eindproduct u of een andere gebruiker van de Site niet persoonlijk identificeert, bijvoorbeeld door informatie te gebruiken om het percentage gebruikers met een bepaald netnummer te berekenen. Dergelijke geaggregeerde informatie kan ook voor elk doel worden gebruikt.
 • Cookies. Om de internetervaring op de Site te verbeteren, kunnen Bureau van Dijk en onze dienstverleners 'cookies' gebruiken op de Site. Cookies zijn gegevens die een webserver overdraagt naar de computer van een persoon voor archiverings- en andere doeleinden. Wij gebruiken cookies en andere technologieën om de permanente toegang tot en het gebruik van onze Site door gebruikers te vergemakkelijken. Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld met behulp van cookies, bestaat er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u cookies automatisch kunt weigeren, of de keuze kunt krijgen om de overdracht van bepaalde cookies, of cookies van een bepaalde website, naar uw computer te weigeren of te accepteren. Als cookies echter zijn uitgeschakeld, werken mogelijk niet alle functies van de site zoals bedoeld. Informatie over het uitschakelen van cookies is te vinden op de website van uw internetbrowser.

  De Site heeft mogelijk een Cookiebeleid dat van toepassing is op het gebruik van cookies en andere vergelijkbare volgtechnologieën. Als dit het geval is, is naast dit Privacybeleid ook het Cookiebeleid van toepassing.
 • Hulpmiddelen.
  • Wij en onze dienstverleners kunnen ook verschillende algemene internettools gebruiken, zoals 'pixeltags', ’actietags’, 'webbakens', '.gif-tags', 'JavaScript' of soortgelijke technologieën (samen “Hulpmiddelen”) in verband met Site-pagina's en e-mailberichten in bepaalde formats om, onder andere, de handelingen van sitegebruikers en e-mailontvangers bij te houden, het succes van marketingcampagnes te bepalen en statistieken over het gebruik van de site en responspercentages te verzamelen. Met behulp van Hulpmiddelen kunnen we gebruikers tellen die bepaalde pagina's van de site hebben bezocht, diensten leveren en de effectiviteit van promotie- of advertentiecampagnes bepalen. Indien Hulpmiddelen worden gebruikt in e-mailberichten in bepaalde formats, kunnen ze de afzender vertellen of en wanneer de e-mail is geopend.
  • Bureau van Dijk maakt gebruik van cookies en Hulpmiddelen om te begrijpen hoe de Site wordt gebruikt en om de internetervaring van individuele gebruikers aan te passen en te verbeteren. Wanneer u de Site opnieuw bezoekt, kan Bureau van Dijk u dankzij een Hulpmiddel herkennen en uw ervaring aanpassen. Nadat u bijvoorbeeld het registratieproces hebt voltooid, wordt een cookie en/of Hulpmiddel gebruikt om te voorkomen dat u zich opnieuw moet registreren. Wij zijn van mening dat cookies en Hulpmiddelen de gebruikerservaring optimaliseren.
  • Wij maken mogelijk gebruik van Google Analytics, dat cookies en andere vergelijkbare technologieën gebruikt om informatie te verzamelen en te analyseren over het gebruik van de Site en om te rapporteren over activiteiten en trends. Deze dienst kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen. U kunt meer lezen over de werkwijzen van Google door naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl te gaan en u kunt zich ervoor afmelden door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te downloaden, beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  • De Site reageert momenteel niet op “do not track” browsersignalen.
 • Verificatie. We kunnen externe diensten gebruiken om te verifiëren dat u een menselijke gebruiker bent. Alle informatie die als onderdeel van een dergelijke verificatie wordt verzameld, valt onder het privacybeleid van de externe dienstverlener.
 • IP-adressen. Wanneer u de Site bezoekt en ermee communiceert, kunnen wij en onze externe dienstverleners Internet Protocol (IP)-adressen verzamelen. Uw IP-adres is een nummer dat automatisch door uw internetprovider (ISP) wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt. Dit nummer wordt automatisch geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer u de Site bezoekt, samen met het tijdstip/de tijdstippen van uw bezoek(en) en de pagina('s) die u hebt bezocht. We gebruiken IP-adressen om te begrijpen hoe de Site wordt gebruikt door onze gebruikers, om de Site te verbeteren en om de gebruikerservaring van de Site te verbeteren. We kunnen daarnaast bij benadering uw locatie afleiden van uw IP-adres.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere, soortgelijke traceringstechnologieën verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Als we verplicht zijn om Andere gegevens als Persoonsgegevens te behandelen onder de toepasselijke wetgeving, kunnen we deze gebruiken en bekendmaken voor de hierboven beschreven doeleinden, evenals voor de doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Onze advertenties

We kunnen externe reclamebureaus gebruiken om advertenties weer te geven met betrekking tot producten en diensten die u zouden kunnen interesseren wanneer u de Site, onze apps en andere websites of online diensten opent en gebruikt, op basis van informatie aangaande uw toegang tot en gebruik van de Site en andere websites of online diensten op al uw apparaten, evenals op basis van van derden ontvangen informatie. Voor dit doeleinde kunnen deze bureaus een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen (inclusief door middel van het gebruik van pixeltags). Ze kunnen deze technologieën ook gebruiken, samen met informatie die zij verzamelen over uw online gebruik, om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals een mobiele telefoon en een laptop. Ga naar http://optout.aboutads.info/# en http://optout.networkadvertising.org/#/ voor meer informatie en om te leren hoe u zich kunt afmelden in desktop- en mobiele browsers op het specifieke apparaat waarop u dit Privacybeleid gebruikt. U kunt de app AppChoices downloaden op www.aboutads.info/appchoices om u af te melden voor deze toepassing in mobiele apps.

Delen van de verzamelde Persoonsgegevens

We kunnen Persoonsgegevens delen voor de volgende doeleinden:

 • Externe dienstverleners. We kunnen Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die ons diensten verlenen, inclusief maar niet beperkt tot gegevensanalyse, orderafhandeling, betalingsverwerking en andere diensten. Onze dienstverleners zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en werken in opdracht van ons, zijn contractueel gebonden en verwerken Persoonsgegevens voor doeleinden die verenigbaar zijn met dit Privacybeleid.
 • Communicatie met gelieerde ondernemingen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan Bureau van Dijk Persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen (een lijst hiervan is te vinden op  https://www.moodys.com/Pages/MajorityOwnedAffiliatesMoodysCorp.aspx) om het onze gelieerde ondernemingen mogelijk te maken contact met u op te nemen in verband met producten, programma's, diensten en promoties waarvan zij menen dat ze voor u interessant kunnen zijn, en dergelijke gelieerde ondernemingen kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met dit het privacybeleid dat op hun van toepassing is, zoals gespecificeerd in de lijst van gelieerde ondernemingen (hierboven vermeld in dit opsommingsteken). Als u liever geen marketingcommunicatie van Bureau van Dijk of onze partners ontvangt, raadpleegt u het onderstaande gedeelte 'Uw Keuzes'. Bureau van Dijk Corporation is de verantwoordelijke voor gezamenlijk gebruikte persoonsgegevens. 
 • Strategische partners en partnerwebsites. Van tijd tot tijd kunnen we een specifieke relatie aangaan met een ander bedrijf dat niet het eigendom is van of verbonden is aan Bureau van Dijk om gezamenlijke producten, diensten, toepassingen of functies te leveren of te promoten (samen "Gezamenlijk aangeboden producten"). Deze speciale relaties kunnen partnerwebsites omvatten ("Partnerwebsites"). Alle informatie, inclusief persoonsgegevens, die u verstrekt in verband met een van deze Gezamenlijk aangeboden producten en/of op een van deze Partnerwebsites wordt gedeeld met onze externe partners. Raadpleegde websites van deze derden voor informatie over hoe deze websites met uw persoonsgegevens omgaan. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT PRIVACYBELEID GEEN BETREKKING HEEFT OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN DERDEN. Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens gedeeld worden met dergelijke derden, raden we aan geen Persoonsgegevens op te geven in verband met de Gezamenlijk aangeboden producten en/of Partnerwebsites.
 • Externe dataproviders. Als u zich abonneert op producten of diensten van Bureau van Dijk die gegevens van derden bevatten, kunnen we mogelijk vereist zijn om uw Persoonsgegevens aan deze derde te verstrekken als onderdeel van onze rapporteringsverplichtingen. We doen dit alleen als een externe dataprovider uw ontvangst van hun gegevens afhankelijk maakt van het kennen van uw identiteit.
 • Conferenties en evenementen. Wanneer u een door Bureau van Dijk georganiseerde conferentie of evenement bijwoont, kunnen uw naam en contactgegevens worden gedeeld met andere aanwezigen en medeorganisatoren van de conferentie of het evenement.
 • Promoties. We kunnen de Persoonsgegevens die u verstrekt in verband met Promoties delen met externe sponsors van dergelijke Promoties (ongeacht of dergelijke Promoties door ons worden gehost), of anderszins in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op die Promoties.
 • Overdracht. We kunnen alle Persoonsgegevens die we verzamelen aan een gelieerde entiteit of een derde (en hun respectievelijke adviseurs) meedelen of overdragen in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen (inclusief maar niet beperkt tot eventuele faillissementen of soortgelijke procedures).
 • Wetshandhaving; noodgevallen; naleving. We kunnen, als wij dat gepast achten, uw Persoonsgegevens gebruiken of vrijgeven aan anderen: (a) in overeenstemming met de wetten, regels of voorschriften in elk land waar Bureau van Dijk actief is, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van de overheid of overheidsinstanties, inclusief de overheid en overheidsinstanties buiten het land waar u woont; (d) om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van gelieerde entiteiten te beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Bureau van Dijk, haar gelieerde entiteiten, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade aan ons te beperken. We kunnen bijvoorbeeld, in de ruimste mate die de wet toestaat, Persoonsgegevens over u openbaar maken aan wetshandhavingsinstanties om hen te helpen bij het identificeren van personen die betrokken zijn of zijn geweest bij onwettige activiteiten. Wanneer wij verzoeken om Persoonsgegevens ontvangen van binnen- of buitenlandse overheids- of publieke autoriteiten, zullen wij dergelijke verzoeken afwijzen, beperken of aanvechten, voor zover passend en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Uw Keuzes

We geven u keuzes met betrekking tot het gebruik en de overdracht door ons van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 • Als u niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze marketinggerelateerde e-mails stop te zetten door een e-mail te sturen naar [email protected].
 • Als u liever hebt dat we uw Persoonsgegevens niet meer delen met onze gelieerde ondernemingen of met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden, kunt u dat delen stopzetten door een e-mail te sturen naar [email protected].

We voldoen aan uw verzoek(en) zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er verder rekening mee dat u, als u ons verzoekt om uw Persoonsgegevens niet te delen met gelieerde ondernemingen of niet-gelieerde derden, niet langer marketingmeldingen van Bureau van Dijk zult ontvangen. Houd er ook rekening mee dat wij, als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde berichten van ons te ontvangen, u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en u dergelijke berichten niet kunt stopzetten, tenzij u ervoor kiest om geen diensten meer van ons te ontvangen.

U kunt ook uw keuzes met betrekking tot marketinggerelateerde e-mails aangeven door per brief of telefonisch contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in de "Contactgegevens voor Bureau van Dijk" paragraaf hieronder, of als u een Site profiel/account op de Site hebt, door uw voorkeuren in uw profiel/account op de Site op elk gewenst moment te wijzigen.

Hoe u uw Persoonsgegevens kunt nakijken, wijzigen of onderdrukken

Als u wilt verzoeken om de Persoonsgegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt in te zien, te corrigeren, bij te werken, te verwijderen, of anderszins ons gebruik ervan te beperken, of als u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens wenst te ontvangen om deze aan een ander bedrijf te kunnen doorgeven (voor zover u dit recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt krachtens het toepasselijk recht), kunt u hier een verzoek indienen. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Voor uw bescherming mogen we alleen verzoeken inwilligen met betrekking tot de Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om uw verzoek naar ons te verzenden, en het is mogelijk dat we uw identiteit moeten verifiëren voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren. We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of om alle transacties te voltooien die u bent begonnen voorafgaand aan het aanvragen van de wijziging of verwijdering.

Links

De Site kan links bevatten naar andere internetwebsites, waaronder socialemediasites en door derden gehoste samenwerkingstools. Deze gelinkte sites vallen niet onder de controle van Bureau van Dijk. Wij verstrekken deze links uitsluitend voor uw gemak, en Bureau van Dijk onderschrijft of beheert niet, en is niet verantwoordelijk voor, de privacypraktijken of de inhoud van deze gelinkte sites. Als u Persoonsgegevens verstrekt via een website van een derde of ervoor kiest om met ons te communiceren met behulp van samenwerkingstools van derden of andere platforms voor sociale media, vindt uw transactie plaats op de website van deze derde (niet de Site) en de Persoonsgegevens die u verstrekt, worden verzameld door deze derde en zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derde. We raden u aan om vertrouwd te raken met het privacybeleid en de praktijken van dergelijke derden. HOUD ER REKENING MEE DAT DIT PRIVACYBELEID GEEN BETREKKING HEEFT OP DE PRIVACY- OF INFORMATIEPRAKTIJKEN VAN DERDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GELIEERDE INSTANTIES DIE DIT PRIVACYBELEID OF EEN RECHTSTREEKSE LINK ERNAAR NIET OP HUN WEBSITE PLAATSEN.

Veiligheidsmaatregelen

Bureau van Dijk heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen, met inbegrip van externe audits door derden voor bepaalde producten en diensten, om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Moody's hanteert processen en procedures voor vermoedelijke inbreuken op de privacy om toezichthouders en getroffen personen te informeren waar vereist in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Moody's eist van de leveranciers die namens haar Persoonsgegevens verwerken dat zij privacy- en veiligheidsbeoordelingen uitvoeren en zich houden aan de contractuele voorwaarden.

Gegevensintegriteit

Bureau van Dijk zal Persoonsgegevens alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, hetgeen door dit Privacybeleid of door uzelf geautoriseerd is. Bureau van Dijk zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens relevant zijn voor het bedoelde gebruik en correct, volledig en actueel zijn (zoals door u verstrekt). Bureau van Dijk rekent erop dat u uw Persoonsgegevens bijwerkt of corrigeert wanneer dat nodig is.

Bewaarperiode

We zullen uw Persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig of toegestaan is in het kader van de doeleinden waarvoor deze werden verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur van de relatie die we met u hebben; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; en (iii) of bewaring wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of reglementaire onderzoeken).

Grensoverschrijdende doorgifte van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we actief zijn of waar we dienstverleners inschakelen. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, handhavingsinstanties, regelgevende instanties of beveiligingsinstanties in die andere landen mogelijk recht op toegang tot uw Persoonsgegevens.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of in het Verenigd Koninkrijk bevindt: sommige niet-EER-landen bieden volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming naar EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar op de adequaatheidslijst van de EU-Commissie online op:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Voor doorgiften vanuit het Verenigd Koninkrijk en de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet adequaat worden beschouwd, hebben we passende maatregelen getroffen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk, om uw Persoonsgegevens te beschermen. U kunt een exemplaar van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via informatie die hieronder wordt verstrekt in "Contactgegevens voor Bureau van Dijk".

Gebruik van deze Site door minderjarigen

Deze Site is niet gericht aan personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar, en we vragen deze personen om geen Persoonsgegevens te verstrekken via deze Site.

Beperking op gevoelige Persoonsgegevens

Tenzij wij specifiek vragen om informatie om te voldoen aan toepasselijke antiwitwaswetgeving en andere toepasselijke wetgeving, vragen wij u om geen gevoelige Persoonsgegevens (bijv. burgerservicenummers, paspoortnummers, informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via deze Site of op een andere manier naar ons te sturen of aan ons bekend te maken.

Contactgegevens voor Bureau van Dijk

Vragen of opmerkingen over de gegevensbeschermingspraktijken moeten worden gericht aan:

Legal Department
Bureau van Dijk Electronics Publishing Ltd.
1 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5FA
E-mail: [email protected]

Als u ervoor kiest via e-mail contact op te nemen met Bureau van Dijk over dit Privacybeleid, vermeldt u in de titel van uw e-mail "Privacyverzoek".

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsinstantie voor uw land of regio of daar waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming plaatsvindt.

In de landen waar wij verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming te hebben aangesteld, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar [email protected] met in de titel “DPO Inquiry”.

 
Aanvullende Informatie voor Californië

Als u een inwoner van Californië bent, biedt de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) (Civil Code § 1798.100 et seq) u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten omvatten het volgende:

 • U kunt informatie verzoeken over onze verzameling, gebruik en delen van uw Persoonsgegevens gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden betreffende: (i) de categorieën van Persoonsgegevens die wij hebben verzameld over u, (ii) de zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen of verkopen van uw Persoonsgegevens, (iii) de categorieën van bronnen vanuit waar uw Persoonsgegevens zijn verzameld, en (iv) de categorieën van derden met wie wij uw Persoonsgegevens delen of aan wie wij deze verkopen. U kunt verzoeken om twee aparte lijsten waarin wordt meegedeeld: de categorieën van uw Persoonsgegevens die wij hebben gedeeld en verkocht in verband met een zakelijk doeleinde.
 • U kunt verzoeken om een kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gangbare en machineleesbare vorm.
 • U kunt verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen, welk recht onderhevig is aan bepaalde uitzonderingen.
 • U kunt ook verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen zoals hieronder beschreven.

Om de rechten zoals hierboven uiteengezet uit te oefenen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren en te bevestigen dat de Persoonsgegevens betrekking hebben op u. Alleen u, of een persoon die geregistreerd staat bij de California Secretary of State die u hebt geautoriseerd om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Wij zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van enig privacyrecht dat u hebt onder de CCPA of toepasselijke wetgeving. 

Gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden, hebben wij de categorieën Persoonsgegevens zoals hierboven vermeld verzameld van inwoners van Californië. Wij hebben ook dergelijke Persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen voor de doeleinden zoals hierboven gespecificeerd gedurende de afgelopen twaalf (12) maanden.

In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben wij producten en diensten verkocht die Persoonsgegevens bevatten over inwoners van Californië die directieleden, functionarissen, managers, investeerders en individuele aandeelhouders van organisaties zijn. Inwoners van Californië hebben het recht om zich uit te schrijven (opt-out) voor de verkoop van hun Persoonsgegevens aan derden. Klik op www.bvdinfo.com/en-us/california-consumer-privacy-act om dit recht uit te oefenen; ga naar de pagina “Verkoop mijn Persoonsgegevens niet” en volg de instructies op die pagina. Een link naar deze webpagina staat ook op de startpagina van Bureau van Dijk.

U kunt elk van de in dit gedeelte beschreven rechten hier uitoefenen.

Persoonsgegevens die namens klanten worden gehost

Voor informatie over de hosting van persoonsgegevens namens klanten door Bureau van Dijk verwijzen wij naar het document Subverwerkers van Persoonsgegevens en verwerkingslocatie van Persoonsgegevens van Bureau van Dijk.